Plány a cíle PHSK

Klub bez plánů a cílů nefunguje. My chceme fungovat a chceme pozemní hokej ve Kbelích posunout. Stejně jako chceme transparentně mluvit o tom, co děláme a co se nám povedlo, stejně chceme mluvit o tom, jaké máme plány a cíle. 

Naše cíle:

  • vylepšení komunikace a PR směrem ven
  • vylepšení komunikace směrem k rodičům – vytvoření e-mailového newsletteru, redesign webu phkbely.cz, vytvoření a stanovení jasných komunikačních kanálů
  • vytvoření Corporate Identity, aneb jednotná grafická koncepce veškeré komunikace a materiálů
  • účast PHSK na mimohokejových aktivitách na Praze 9
  • Letní příměstský tábor
  • revitalizace zdi kolem hřiště
  • úprava střídaček
  • přestavba budovy se šatnami a restaurací/hospodou

Pokud i vy chcete pomoci naplnit naše cíle, můžete kontaktovat předsedu PHSK, případně kohokoliv z výkonného výboru. 

Pokud byste chtěli pomoct poskytnutím finančního daru, můžete k tomu využít návrh darovací smlouvy.