Registrace člena Klubu

Členem Klubu se musí stát každý aktivní hráč. Prosíme, vyplňte za každého hráče formulář níže s tím, že jeho uložením jste hráče do Klubu přihlásili. Vzniká tím zejména povinnost platit příspěvky, o jejichž aktuální výši rozhoduje výkonný výbor Klubu.

Členem Klubu se ale mohou stát i nehrající dospělí, typicky rodiče. Vyplněním a uložením formuláře za dospělého nehrajícího vstupujete do Společnosti podporovatelů pozemního hokeje, z.s. Nevyplývají z toho žádné povinnosti ani platby, naopak získáte možnost zapojit se do klubového dění, volit výkonný výbor. Prosíme, přidejte se k nám!!!

* vyplňují pouze neplnoletí členové

** vyplňují pouze aktivní hráči